1. varia

  varia, samling av texter och skrifter i varierande ämnen.
 2. Varia

  Varia, kulturtidskrift utgiven 1898–1908 i Stockholm med Torvald Nyström som redaktör (1898–1908) och Henning Berger som medredaktör (1901–05).
 3. varia

  va´ria subst., plur.
  Svensk ordbok
 4. variantbegränsning

  variantbegränsning, typbegränsning, standardisering av varor syftande till urval (reduktion) av antal dimensioner, storlekar och utföranden.
 5. variationsbredd

  variationsbredd är ett begrepp inom statistiken som anger skillnaden mellan det största och det minsta värdet i ett datamaterial. Till exempel är variationsbredden lika med 11 för värdena 3, 5, 9 och 14.
 6. variationskoefficient

  variationskoefficient, förhållandet mellan standardavvikelsen och medelvärdet för ett statistiskt datamaterial (eller väntevärdet för en statistisk fördelning).
 7. variationsvidd

  variationsvidd, detsamma som variationsbredd.
 8. variansanalys

  variansanalys, statistisk metod att analysera, i betydelsen dela upp, den totala variationen i ett datamaterial i ett antal komponenter som svarar mot intressanta variationsorsaker.
 9. variator

  variator, CVT, continuously variable transmission, inom maskintekniken en mekanisk transmission med en inom vissa gränser kontinuerligt omställbar utväxling.
 10. variation

  variation, inom musiken en kompositions- eller improvisationsteknik som innebär att man gör förändringar beträffande rytm, tonhöjd och harmonik utifrån en presenterad förlaga eller modell.