1. variabel

  variabel har ett värde som varierar, som kan ha olika värden.
 2. variabel

  2varia´bel adj. ~t variabla ORDLED: vari-abl-are
  Svensk ordbok
 3. variabel

  1varia´bel subst. ~n variabler ORDLED: vari-abl-er
  Svensk ordbok
 4. gömd variabel

  gömd variabel, dold variabel , en hypotetisk storhet som använts i försök att finna en klassisk teori som alternativ till kvantmekaniken.
 5. dold variabel

  dold variabel, gömd variabel , en hypotetisk storhet som använts i försök att finna en klassisk teori som alternativ till kvantmekaniken.
 6. oberoende variabel

  oberoende variabel, i matematiken variabel som fritt kan tilldelas olika värden.
 7. oberoende variabel

  oberoende variabel, inom statistiken variabel i en regressionsmodell som, ev. tillsammans med andra oberoende variabler, kan tänkas påverka en beroende variabel.
 8. långperiodisk variabel

  långperiodisk variabel, typ av röd jättestjärna vars yttre delar pulserar; vanligen kallad mirastjärna.
 9. stokastisk variabel

  stokastisk variabel, inom sannolikhetsteorin en numerisk funktion av ett slumpmässigt experiment, där de olika möjliga utfallen tilldelas bestämda sannolikheter.
 10. latent variabel

  latent variabel, statistisk term för en tänkt underliggande orsaksfaktor som utan att själv vara observerbar används för att beskriva observerade variabler, t.ex. en intelligensfaktor för att beskriva intelligenstestdata.