1. varseblivning

  varseblivning, i psykologin detsamma som perception.
 2. varsel

  varsel, form av händelseomen (se omen) och ofta synonymt med tyda.
 3. varsel

  varsel, enligt flera lagar inom arbetsrätten benämning på ett besked om tilltänkt åtgärd.
 4. vars

  2vars adv.
  Svensk ordbok
 5. vars

  1vars pron.
  Svensk ordbok
 6. organism

  organism, en- eller flercellig varelse (mikroorganism, växt eller djur) vars uppbyggnad möjliggör självständigt liv.
 7. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.
 8. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 9. flodkultur

  flodkultur, benämning på tidig civilisation vars utveckling inom forskningen har ansetts i hög grad beroende av tillgången till vattenresurser i större flodsystem.

 10. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.