1. varsam

  va`rsam adj. ~t ~ma ORDLED: var-samm-are
  Svensk ordbok
 2. utrikesnämnden

  utrikesnämnden, en av riksdagen utsedd permanent nämnd, inrättad 1921.
 3. hastighet

  hastighet, vanligen kvoten av förflyttning och motsvarande tid; SI-enhet meter per sekund (m/s).
 4. amerikanska religioner

  amerikanska religioner. Den amerikanska dubbelkontinentens inhemska religioner – eskimåernas (inuiternas) och indianernas religioner – uppvisar lika stor spännvidd som religionerna i Gamla världen.
 5. landshövdingeberättelser

  landshövdingeberättelser, ämbetsberättelser från svenska landshövdingar om tillståndet i länen, avgivna till centralmakten från mitten av 1600-talet till 1905.
 6. Samfundet S:t Erik

  Samfundet S:t Erik bildades 1901 för att sprida kännedom om Stockholms historia och väcka intresse för bevarande av dess kultur- och naturminnesmärken.
 7. viltförvaltning

  viltförvaltning, sammanfattande benämning på de åtgärder (t.ex. lagstiftning, jakt och praktisk viltvård) som syftar till att, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, bevara och nyttja de viltarter som genom naturlig utbredning finns i Sverige så att de långsiktigt bevaras i livskraftiga bestånd.
 8. förvirring

  förvirring, en form av medvetandestörning. Termer med samma betydelse är oklarhet, omtöckning, grumlat medvetande och konfusion.
 9. Ejvor

  Ejvor, Eivor , Eyvor, kvinnonamn av norskt ursprung.
 10. ångkokning

  ångkokning, varsam metod för tillagning av livsmedel i vattenånga.