1. varseblivning

  varseblivning, i psykologin detsamma som perception.
 2. varsebli

  varsebli äv. varsebliva [va`rse- el. vars`e-] verb varseblev varseblivit, pres. varseblir äv. varsebliver ORDLED: var-se--bliv-it SUBST.: varseblivande, varseblivning
  Svensk ordbok
 3. jaget

  jaget, ego, tillskrivs i vardagsspråket inte bara själsliga egenskaper (som att varsebli och tänka) utan även kroppsliga (som att ha en viss vikt och längd).
 4. a posteriori

  a posteriori, erfarenhetsgrundad.
 5. varseblivning

  varseblivning [va`rse- el. vars`e-] subst. ~en ORDLED: var-se--bliv-ning-en
  Svensk ordbok
 6. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.
 7. omedvetet

  omedvetet, det omedvetna, den del av det psykiska livet som försiggår i vårt inre utan att vi kan varsebli det annat än som spår.
 8. sensorium

  sensorium, medicinsk term för förmågan att korrekt tolka olika sinnesintryck, att varsebli och vara medveten.
 9. sensibilitet

  sensibilitet, känslighet, som fysiologisk term förmåga att ta emot sinnesintryck (särskilt känselförnimmelser).
 10. sensation

  sensation, inom psykologin detsamma som sinnesförnimmelse, den upplevda effekten av en stimulus från omgivningen eller inifrån den egna kroppen.