1. vartefter

  vartefter [vart´- el. -ef´-, -ef`-] adv. ORDLED: vart--efter
  Svensk ordbok
 2. samtidshistoria

  samtidshistoria, nutidshistoria, nyaste tidens historia, vid 1800-talets slut uppkommen benämning på den allra senaste historien.
 3. fagott

  fagott, engelska bassoon, franska basson, blåsinstrument med dubbelt rörblad, långsträckt koniskt tonrör och djupt register (tonomfång B 1–ca g 2).
 4. influenslinje

  influenslinje, kurva (funktion) som visar ”verkan” av en rörlig, koncentrerad last på en balk.
 5. Antoine Pevsner

  Pevsner, Antoine, 1886–1962, rysk-fransk skulptör.
 6. emaljarbeten

  emaljarbeten, utförda i konstnärligt och dekorativt syfte, omfattar två tekniker, guldsmedsemalj och målaremalj.
 7. Bergslagen

  Bergslagen, geografiskt ej helt klart avgränsat område i Mellansverige, omfattande norra och västra Västmanland, södra Dalarna och sydöstra Värmland.