1. vas

  vas, kärl (där vätska rinner), allmän anatomisk benämning på blod- eller lymfkärl.
 2. VAS

  VAS, förkortning för visuell analog skala, som ingår i en grafisk metod för att mäta en persons uppfattning eller upplevelse.
 3. vas

  vas subst. ~en ~er ORDLED: vas-en
  Svensk ordbok
 4. vase

  vase, heraldisk vapenbild, känd som Vasaättens sköldemärke.
 5. Vasa

  Vasa, Wasa, Wasan, Wasen, svenskt örlogsskepp (regalskepp) byggt på Stockholms skeppsgård (nuvarande Blasieholmen) 1626–28.
 6. Vasa

  Vasa, frälse- och kungasläkt, se Vasaätten.
 7. vase

  vase, i vattnet nedsänkta träd eller buskar, se risvase.
 8. Vasa

  Vasa, prins av Vasa , titel som från 1829 bars av den tidigare svenske kronprinsen Gustav (1799–1877).
 9. Vasa

  Vasa, finska Vaasa, 1855–1917 Nikolaistad, kommun och stad i Österbotten, Finland.

 10. Vasa

  Vasa, församling i Göteborgs stift, Göteborgs kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 13 699 invånare (2016).