1. Vasa

  Vasa, Wasa, Wasan, Wasen, svenskt örlogsskepp (regalskepp) byggt på Stockholms skeppsgård (nuvarande Blasieholmen) 1626–28.
 2. Vasa

  Vasa, frälse- och kungasläkt, se Vasaätten.
 3. Vasa

  Vasa, prins av Vasa , titel som från 1829 bars av den tidigare svenske kronprinsen Gustav (1799–1877).
 4. Vasa

  Vasa, finska Vaasa, 1855–1917 Nikolaistad, kommun och stad i Österbotten, Finland.

 5. Vasa

  Vasa, församling i Göteborgs stift, Göteborgs kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 13 699 invånare (2016).

 6. Vasa län

  Vasa län, till 1997 län i västra Finland.
 7. Vasa hovrätt

  Vasa hovrätt, en av Finlands sex hovrätter.
 8. Gustav Vasa

  Gustav Vasa var kung av Sverige 1523–1560.
 9. Anna Vasa

  Anna Vasa, 1568–1625, prinsessa, dotter till Johan III och Katarina Jagellonica.
 10. Gustaf Vasa

  Gustaf Vasa, församling i Stockholms stift, Stockholms kommun (Stockholms län), Uppland; 15 004 invånare (2016).