1. vasall

  vasall kallades en krigare som fick ett landområde (län) av kungen.
 2. vasall

  vasall´ subst. ~en ~er ORDLED: vasall-en
  Svensk ordbok
 3. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 4. Britannia

  Britannia, romarnas namn på de brittiska öarna, framför allt England, Wales och Skottland.
 5. homagium

  homagium, ceremoni av central betydelse för det medeltida feodalväsendet, där en vasall och hans blivande feodalherre svor en ömsesidig trohetsed.
 6. blodsfana

  blodsfana, medeltida värdighetstecken för den tyske kejsarens vasaller vars färg anknöt till kejsarfanans traditionella purpur.
 7. David II Bruce

  David II Bruce, 1324–71, skotsk kung från 1329, son till Robert I Bruce.
 8. länsherre

  länsherre, benämning på den som delade ut ett län till en vasall mot tjänst i ett feodalt samhälle.
 9. Astyages

  Astyages (grekiska Astyagēs, babyloniska Ishtuwegu), kung av Medien 585–549 f.Kr. och siste härskare över det stormediska riket.
 10. kronvasall

  kronvasall, inom det medeltida länsväsendet benämning på vasall som innehade ett län direkt under kronan.