1. nargile

  nargile, orientalisk vattenpipa bestående av vattenbehållare, piphuvud, sugslang och munstycke.
 2. humidor

  humidor, behållare för förvaring av cigarrer i atmosfär med lämplig luftfuktighet.

 3. gula febern-mygga

  gula febern-mygga, Aedes aegypti, art i insektsfamiljen stickmyggor.
 4. terrarium

  terrarium, behållare eller utställning av flera behållare för landlevande djur och växter.
 5. krukmakeri

  krukmakeri, hantverksmässig tillverkning av föremål av lera, företrädesvis kärl.
 6. akvarium

  akvarium, vattenbehållare, eller utställning av sådana, avsedd att hysa levande organismer bundna till vatten.
 7. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

 8. bassäng

  bassäng, större, öppen vattenbehållare, försänkt i golv eller mark, t.ex. simbassäng, hamnbassäng.
 9. bacinet

  bacinet, tyska beckenhaube, hjälmtyp nyttjad främst under 1300-talet.
 10. psykrometer

  psykrometer, typ av luftfuktighetsmätare vars mätprincip bygger på att värme åtgår då vatten avdunstar; jämför psykrometri.