1. vattnig

  vatt`nig adj. ~t ORDLED: vatt-nig
  Svensk ordbok
 2. vattnare

  vatt`nare subst. ~n äv. vattnarn, plur. ~, best. plur. vattnarna ORDLED: vatt-nar-en
  Svensk ordbok
 3. vattnas

  vatt`nas verb vattnades vattnats ORDLED: vatt-nas
  Svensk ordbok
 4. vattna

  vatt`na verb ~de ~t ORDLED: vatt-nar SUBST.: vattnande, vattning
  Svensk ordbok
 5. vattna ur

  vattna u´r verb vattnade vattnat ORDLED: vatt-nar SUBST.: urvattnande, urvattning
  Svensk ordbok
 6. torskfiskar

  torskfiskar, Gadidae, familj torskartade fiskar med ca 25 marina arter.
 7. shigellos

  shigellos, bakteriell dysenteri, infektionssjukdom hos människa vilken orsakas av bakterier i släktet Shigella.
 8. konstbevattning

  konstbevattning innebär att man för ut vatten på åkrar, i trädgårdar och skogar för att grödan ska växa bättre och för att man i torra områden ska kunna odla växter som kräver mycket vatten.
 9. enterit

  enterit, inflammation i tunntarmen som orsakas av bakterie- eller virusinfektion eller bakteriegifter eller utgör en del av en inflammatorisk tarmsjukdom, t.ex. Crohns sjukdom.
 10. limulustest

  limulustest, metod att med hjälp av proteinextrakt från blodceller av dolksvansarten Limulus polyphemus avslöja endotoxiner.