1. svarta veckan

  svarta veckan kallas en period i juli 1914 som inledde första världskriget.
 2. veckodagarna

  veckodagarna är sju stycken.
 3. vecka

  vecka, oavbruten period av sju dagar (dygn), vanligtvis måndag–söndag.
 4. veckofesten

  veckofesten är en viktig högtid inom judendomen, se shavuot.
 5. veckning

  veckning, inom geologi process i jordskorpan där bergartslager pressas samman och böjs.
 6. vänliga veckan

  vänliga veckan benämning på årets sjunde vecka som även omfattar alla hjärtans dag.

 7. veck

  veck, inom geologi krökt struktur som bildats genom sammanpressning av ett eller flera lager i berggrunden eller av lösa avlagringar.
 8. veckelbjörn

  veckelbjörn, Potos flavus , art i familjen halvbjörnar.
 9. veckberg

  veckberg, bergskedja som byggs upp av bergartslager som veckats då kontinentplattor kolliderat med varandra.
 10. vecklare

  vecklare, Tortricidae , familj fjärilar som har världsvid utbredning och som omfattar ca 4 500 arter, varav 423 i Sverige.