1. vecka

  vecka, oavbruten period av sju dagar (dygn), vanligtvis måndag–söndag.
 2. svarta veckan

  svarta veckan, benämning på de dagar i juli 1914 då världen obevekligt gled hän mot första världskriget.
 3. stilla veckan

  stilla veckan, sedan senare hälften av 1800-talet benämning på veckan före påskdagen (från palmsöndagen till påskaftonen), även kallad dymmelveckan eller (oegentligt) påskveckan.
 4. mjuk vecka

  mjuk vecka, begrepp som används vid beräkning av övertid under en period, vanligen en vecka, då en arbetsfri helgdag inträffar.
 5. vänliga veckan

  vänliga veckan benämning på årets sjunde vecka som även omfattar alla hjärtans dag.

 6. veckaxel

  veckaxel, inom geologi den tänkta linjen utmed krönet på ett veckat jord- eller bergartslager.
 7. Veckans Affärer

  Veckans Affärer, VA, affärstidning vilken utgavs varannan vecka, grundad 1965.

 8. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 9. vecka

  2veck`a verb ~de ~t ORDLED: veck-ar SUBST.: veckande, veckning
  Svensk ordbok
 10. vecka

  1veck`a subst. ~n veckor ORDLED: veck-an
  Svensk ordbok