1. svarta veckan

  svarta veckan kallas en period i juli 1914 som inledde första världskriget.
 2. vänliga veckan

  vänliga veckan benämning på årets sjunde vecka som även omfattar alla hjärtans dag.

 3. stilla veckan

  stilla veckan, sedan senare hälften av 1800-talet benämning på veckan före påskdagen (från palmsöndagen till påskaftonen), även kallad dymmelveckan eller (oegentligt) påskveckan.
 4. Hänt i Veckan

  Hänt i Veckan, veckotidning, grundad 1964 av Allers förlag i Helsingborg.
 5. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 6. Veckans Affärer

  Veckans Affärer, VA, affärstidning vilken utgavs varannan vecka, grundad 1965.

 7. skotten i Sarajevo

  skotten i Sarajevo kallas ibland mordattentatet 28 juni 1914 mot Österrike–Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie.

 8. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 9. kyrkoåret

  kyrkoåret är söndagar och högtider enligt den kristna kalendern.
 10. fredagsbön

  fredagsbön, islams huvudgudstjänst under veckan; se islam (religionsutövning).