1. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 2. vecka

  vecka, oavbruten period av sju dagar (dygn), vanligtvis måndag–söndag.
 3. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 4. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 5. Josef Mengele

  Mengele, Josef, född 1911, död troligen 1978 eller 1979, tysk läkare och SS-officer.
 6. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 7. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 8. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.
 9. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 10. endoplasmanät

  endoplasmanät, endoplasmatiskt retikel, ER, ett höggradigt veckat membransystem som omger ett slutet rum skilt från resten av cytoplasman i kärnförsedda (eukaryota) celler.