1. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 2. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 3. vecka

  vecka, oavbruten period av sju dagar (dygn), vanligtvis måndag–söndag.
 4. Josef Mengele

  Mengele, Josef, född 1911, död troligen 1978 eller 1979, tysk läkare och SS-officer.
 5. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 6. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 7. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 8. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 9. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 10. veck

  veck, inom geologi krökt struktur som bildats genom sammanpressning av ett eller flera lager i berggrunden eller av lösa avlagringar.