1. Mount Everest

  Mount Everest, nepalesiska Sagarmatha, tibetanska Qomolangma, bergmassiv i Himalaya på gränsen mellan Nepal och Tibet (Kina); högsta toppen når 8 848 m ö.h. och är jordens högsta berg.

 2. autofagi

  autofagi, cellulär process varvid cellens egna, utslitna beståndsdelar transporteras till lysosomerna för nedbrytning och återvinning.

 3. axelplan

  axelplan, axialplan .
 4. veckberg

  veckberg, bergskedja som byggs upp av bergartslager som veckats då kontinentplattor kolliderat med varandra.
 5. Kambriska bergen

  Kambriska bergen, mjukt kuperat platåland innanför västkusten i Wales.
 6. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 7. dalslandsgruppen

  dalslandsgruppen, en 2 000 m tjock, drygt 1 000 miljoner år gammal lagerserie bergarter i Dalsland.
 8. härnöformationen

  härnöformationen, utbredda, upp till 10 000 m tjocka gråvacke- och lersediment som ingår i mellersta och södra Norrlands urberg.
 9. avsvalningsteorin

  avsvalningsteorin, en inom geologin under 1800-talet framställd teori att jordklotet utvecklats från ett glödande till ett svalare tillstånd.
 10. tektonik

  tektonik, den gren av geologin som behandlar jordskorpans regionala, storskaliga strukturer och de processer som skapat dem.