1. veckaxel

  veckaxel, inom geologi den tänkta linjen utmed krönet på ett veckat jord- eller bergartslager.
 2. b-axel

  b-axel, inom tektoniken en av de tre axlarna ( a, b och c) i ett rätvinkligt koordinatsystem som används för beskrivning av geometrin hos en bergarts mineralreglering .
 3. betadiagram

  betadiagram, β-diagram, inom strukturgeologin använd diagramtyp, baserad på stereografisk projektion.
 4. tektonik

  tektonik, den gren av geologin som behandlar jordskorpans regionala, storskaliga strukturer och de processer som skapat dem.