1. veckberg

  veckberg, bergskedja som byggs upp av bergartslager som veckats då kontinentplattor kolliderat med varandra.
 2. veckberg

  veck`berg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: veck--berg-et
  Svensk ordbok
 3. Caledoniska veckbergen

  Caledoniska veckbergen, Caledoniska bergskedjan , se Kaledoniderna.
 4. Armenien

  Armenien, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 5. alpin

  alpin, om bergskedjebildning: som strukturellt och topografiskt liknar de europeiska Alperna.
 6. Assam

  Assam, delstat i nordöstra Indien; 78 500 km 2, 31,1 miljoner invånare (2011).
 7. antiklinal

  antiklina´l subst. ~en ~er ORDLED: anti-klin-al-en
  Svensk ordbok