1. veckning

  veckning, inom geologi process i jordskorpan där bergartslager pressas samman och böjs.
 2. kotte

  kotte, organ hos nakenfröiga växter vilka står i den könliga fortplantningens tjänst.

 3. nervrör

  nervrör, medullarrör, anlaget till centrala nervsystemet i ryggradsdjurens embryo.

 4. veck

  veck, inom geologi krökt struktur som bildats genom sammanpressning av ett eller flera lager i berggrunden eller av lösa avlagringar.
 5. flexur

  flexur, veck (böjning) hos ett lager eller en lagerpacke i jordskorpan.
 6. mongolveck

  mongolveck, epikantus, ett vertikalt hudveck på övre ögonlocket vid inre ögonvrån.
 7. asymmetrisk

  asymmetrisk, som saknar symmetri.
 8. synklinal

  synklinal, geologisk term för ett veck i en lagerserie där de yngsta lagren finns i veckets centrala del.
 9. epikantus

  epikantus, epikantiska vecket, detsamma som mongolveck.
 10. fröfjäll

  fröfjäll, platta fjäll i honkottarna hos barrväxter.