1. veckning

  veckning, inom geologi process i jordskorpan där bergartslager pressas samman och böjs.
 2. mongolveck

  mongolveck, epikantus, ett vertikalt hudveck på övre ögonlocket vid inre ögonvrån.
 3. kotte

  kotte, organ hos nakenfröiga växter vilka står i den könliga fortplantningens tjänst.

 4. nervrör

  nervrör, medullarrör, anlaget till centrala nervsystemet i ryggradsdjurens embryo.

 5. veck

  veck, inom geologi krökt struktur som bildats genom sammanpressning av ett eller flera lager i berggrunden eller av lösa avlagringar.
 6. asymmetrisk

  asymmetrisk, som saknar symmetri.
 7. axill

  axill, armhåla, hålrum beläget strax under axelleden, innehållande nervflätan till armen samt blodkärl och lymfkörtlar.
 8. epikantus

  epikantus, epikantiska vecket, detsamma som mongolveck.
 9. flexur

  flexur, veck (böjning) hos ett lager eller en lagerpacke i jordskorpan.
 10. fröfjäll

  fröfjäll, platta fjäll i honkottarna hos barrväxter.