1. nervrör

  nervrör, medullarrör, anlaget till centrala nervsystemet i ryggradsdjurens embryo.

 2. veckning

  veckning, inom geologi process i jordskorpan där bergartslager pressas samman och böjs.
 3. asymmetrisk

  asymmetrisk, som saknar symmetri.
 4. kotte

  kotte, organ hos nakenfröiga växter vilka står i den könliga fortplantningens tjänst.

 5. epikantus

  epikantus, epikantiska vecket, detsamma som mongolveck.
 6. axill

  axill, armhåla, hålrum beläget strax under axelleden, innehållande nervflätan till armen samt blodkärl och lymfkörtlar.
 7. flexur

  flexur, veck (böjning) hos ett lager eller en lagerpacke i jordskorpan.
 8. veck

  veck, inom geologi krökt struktur som bildats genom sammanpressning av ett eller flera lager i berggrunden eller av lösa avlagringar.
 9. synklinal

  synklinal, geologisk term för ett veck i en lagerserie där de yngsta lagren finns i veckets centrala del.
 10. fröfjäll

  fröfjäll, platta fjäll i honkottarna hos barrväxter.