1. ved

  ved, veddel, i botanisk mening detsamma som xylem, dvs. ett slags ledningsvävnad hos växter, framför allt sekundärt xylem (bildat ur kambium); i vetenskapliga sammanhang föredras termen xylem.
 2. Veda

  Veda, sammanfattande benämning på den äldsta utformningen av indisk skriftreligion, i synnerhet av de texter som uttrycker religionen (samhitas, brahmanatexterna, aranyaka och upanishaderna); jämför vedisk religion.
 3. Vedaskrifterna

  Vedaskrifterna, Vedatexterna, de texter som uttrycker den vediska religionen, se Veda.

 4. vedisk religion

  vedisk religion är en mycket gammal indisk religion som fanns för flera tusen år sedan.
 5. vedergällning

  vedergällning, begrepp i vissa straffrättsliga teorier enligt vilka bestraffning rättfärdigas genom att man hänvisar till principer som ”öga för öga, tand för tand”, dvs. vedergällning eller hämnd.
 6. död ved

  död ved, bark och trä på döda träd eller rötat trä på eller inuti levande träd.
 7. vedanta

  vedanta, vedānta, indisk filosofisk riktning.
 8. veddel

  veddel, detsamma som xylem och ved.
 9. VE-day

  VE-day, dagen 8 maj 1945, då Nazityskland kapitulerade i andra världskriget.
 10. Kong Christian stod ved højen mast

  Kong Christian stod ved højen mast, den officiella danska kungssången.