1. vedträ

  ve`dträ subst. ~et äv. ~t, ~n, best. plur. ~na ORDLED: ved--trä-et
  Svensk ordbok
 2. julklapp

  julklapp är en gåva som man ger i samband med julen.
 3. vedpinne

  ve`dpinne subst. ~n vedpinnar ORDLED: ved--pinn-en
  Svensk ordbok
 4. spänta

  spän`ta verb ~de ~t ORDLED: spänt-ar SUBST.: späntande, späntning
  Svensk ordbok
 5. eldbrand

  el`dbrand subst. ~en eldbränder ORDLED: eld--brand-en
  Svensk ordbok
 6. karva

  kar`va verb ~de ~t ORDLED: karv-ar SUBST.: karvande, karvning
  Svensk ordbok
 7. drämma

  drämm`a verb drämde drämt, pres. drämmer ORDLED: drämm-er SUBST.: drämmande
  Svensk ordbok
 8. klyva

  kly`va verb klöv, kluvit äv. klyvt, kluven kluvna, pres. klyver ORDLED: klyv-er SUBST.: klyvande, klyvning
  Svensk ordbok
 9. trä

  1trä subst. ~et äv. ~t, ~n, best. plur. ~na ORDLED: trä-et
  Svensk ordbok