1. vegetativ

  vegetativ, som har med en organisms icke-reproduktiva tillväxt att göra.
 2. vegetativ

  vegetativ [-i´v äv. veg´-] adj. ~t ORDLED: veget-at-iv
  Svensk ordbok
 3. vegetativ fortplantning

  vegetativ fortplantning, detsamma som könlös fortplantning.
 4. vegetativ neuros

  vegetativ neuros, annan benämning på organneuros.
 5. vegetativa nervsystemet

  vegetativa nervsystemet, annan benämning på autonoma nervsystemet.
 6. vegetativa funktioner

  vegetativa funktioner, sådana kroppsfunktioner som inte är viljestyrda eller medvetna, dvs. funktioner som styrs av hormoner, t.ex. ägglossningen, eller av det autonoma nervsystemet, t.ex. blodcirkulationen.
 7. vegetativt tillstånd

  vegetativt tillstånd, inom medicinen benämning på ett tillstånd som kan uppstå vid mycket omfattande skada på hjärnan, framför allt hjärnbarken, orsakad av skalltrauma, sjukdom, giftverkan eller syrebrist.
 8. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 9. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 10. mossor

  mossor, bryofyter, Bryophyta, gemensamt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor.