1. vektor

  vektor, inom biologi en organism som överför ett smittämne till en annan varelse.
 2. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.

 3. vektoranalys

  vektoranalys, sammanfattande benämning på matematisk analys i flera dimensioner som behandlar vektorers förändring.
 4. vektorrum

  vektorrum, matematisk struktur vars element kan adderas och multipliceras med tal.
 5. vek

  vek se 1vika
  Svensk ordbok
 6. vek

  vek adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. vektorprodukt

  vektorprodukt, i matematiken produkt av två vektorer i det tredimensionella rummet.
 8. vektorkardiografi

  vektorkardiografi, speciell typ av EKG-registrering som uttrycker vektorn, dvs. riktningen och storleken, av den sammantagna elektriska aktiviteten i varje enskilt ögonblick av hjärtcykeln.
 9. vektormodell

  vektormodell, modell för koppling av rörelsemängdsmoment i atomer och molekyler.
 10. veketåg

  veketåg, Juncus effusus, art i familjen tågväxter.