1. Vela

  Vela, det latinska namnet på stjärnbilden Seglen.
 2. velar

  velar, konsonantljud som bildas genom att bakre delen av tungryggen bildar en avspärrning vid mjuka gommen (velum), som i svenskans k- och g-ljud framför bakre vokal, t.ex. skola, god eller en förträngning som i tyskans-ljud i t.ex. Bach.
 3. velvetmatta

  velvetmatta , vävd matta med kort lugg och sammetsliknande yta, vanligen enfärgad men ibland spräcklig.
 4. velvet

  velvet, patentsammet, benämning på tvåskafts väftsammet (se sammet), ursprungligen av bomull, numera även med syntetinblandning.
 5. veligerlarv

  veligerlarv, pelagisk larv hos snäckor och musslor.
 6. veliter

  veliter, truppslag i den romerska armén, lätt beväpnade infanterister som ofta fick inleda fältslagen.
 7. veld

  veld, gräsdominerad trädfattig vegetationstyp i det inre av Sydafrika.
 8. velour

  velour, mjukt, fylligt, vävt kapp- eller rocktyg (oftast av yllekardgarn) med sammetsliknande yta, erhållen genom ruggning och överskärning.
 9. velamen

  velamen, flerskiktad epidermis (yttre skyddande cellager) på en del epifytiska orkidéers och kallaväxters luftrötter.
 10. velum

  velum, anatomisk term för segelliknande struktur, t.ex. velum palatinum, gomsegel.