1. Velociraptor

  Velociraptor, ett släkte rovdinosaurier som levde under yngre krita (för ca 84–80 miljoner år sedan) i Mongoliet och Kina.
 2. velour

  velour, en typ av sammet, oftast stickad i väfttrikå, med öppen, ganska kort, upprättstående, jämnskuren fiberlugg, som erhålls genom uppskärning av trådar.
 3. velar

  velar, konsonantljud som bildas genom att bakre delen av tungryggen bildar en avspärrning vid mjuka gommen (velum), som i svenskans k- och g-ljud framför bakre vokal, t.ex. skola, god eller en förträngning som i tyskans-ljud i t.ex. Bach.
 4. velum

  velum, anatomisk term för segelliknande struktur, t.ex. velum palatinum, gomsegel.
 5. velodrom

  velodrom, oval cykelbana med starkt doserade kurvor.
 6. velociped

  velociped, äldre benämning på cykel.
 7. Velikije Luki

  Velikije Luki, stad i länet (oblast) Pskov, västra Ryska federationen; 98 800 invånare (2010).
 8. veligerlarv

  veligerlarv, pelagisk larv hos snäckor och musslor.
 9. velofarynxinsufficiens

  velofarynxinsufficiens, tillstånd då den mjuka gommen och svalgets sidoväggar inte kan stänga av förbindelsen mellan svalg och näshålor.
 10. velourisering

  velourisering, applicering av fibrer på en yta, detsamma som flocksprutning.