1. Venstre

  Venstre, Norges Venstrelag, norskt socialliberalt parti, bildat 1884.

 2. Venstre

  Venstre, Danmarks Liberale Parti, danskt politiskt parti, grundat 1870 då riksdagens bondegrupper gick samman i Forenede Venstre.

 3. Frisinnede Venstre

  Frisinnede Venstre, från 1932 Det frisinnede folkeparti, norskt politiskt parti, grundat 1909 av den moderata fraktionen inom Venstre.
 4. Sosialistisk Venstreparti

  Sosialistisk Venstreparti, norskt politiskt parti, grundat 1975 i anslutning till 1973 års valkartell mellan Sosialistisk Folkeparti, kommunisterna och utbrytare ur Arbeiderpartiet (Sosialistisk Valgforbund).
 5. Radikale Venstre

  Radikale Venstre, danskt politiskt parti, grundat 1905 genom utbrytning ur Venstrereformpartiet.

 6. ven

  ven är ett blodkärl som leder syrefattigt blod från kroppens olika delar tillbaka till hjärtat.
 7. vena

  vena (latin), anatomisk benämning på ven.
 8. Vena

  Vena, tätort i Hultsfreds kommun, Småland (Kalmar län), 7 km öster om Hultsfred; 394 invånare (2016).

 9. Ven

  Ven, ö i Öresund; 7,5 km 2, 359 invånare (2009). Ven, som utgör den f.d. församlingen Sankt Ibb, ligger 4,5 km utanför Skånes kust, mellan Helsingborg och Landskrona, och 8,5 km öster om Själland.
 10. Vena

  Vena, församling i Linköpings stift, Hultsfreds kommun, Småland (Kalmar län); 1 182 invånare (2016).