1. ventilera

  ventile´ra verb ~de ~t ORDLED: vent-il-er-ar SUBST.: ventilerande, ventilering; ventilation
  Svensk ordbok
 2. spirometer

  spirometer, apparat för mätning av förmågan att ventilera lungorna.
 3. krypgrund

  krypgrund är en sorts husgrund för mindre hus utan källare, till exempel villor.
 4. självdragsventilation

  självdragsventilation, S-ventilation, ventilationssystem där byggnadens eller det enskilda rummets ventilation åstadkoms genom självdrag (utan hjälp av fläktar).
 5. gruvgasexplosion

  gruvgasexplosion, explosion som uppstår när metan i viss koncentration, gruvgas, blandas med luft samtidigt som elgnistor och liknande uppträder.
 6. bronkospasm

  bronkospasm, kramp i luftrörsväggens glatta muskulatur som förekommer vid bl.a. astmaanfall.
 7. psykrometer

  psykrometer, typ av luftfuktighetsmätare vars mätprincip bygger på att värme åtgår då vatten avdunstar; jämför psykrometri.
 8. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 9. spirometri

  spirometri, mätning av en persons förmåga att ventilera sina lungor.
 10. Lexus

  Lexus ®, japansk lyxbil som började tillverkas 1989 av Toyota Motor Corporation.