1. verifiera

  verifie´ra verb ~de ~t ORDLED: veri-fi-er-ar SUBST.: verifierande, verifiering; verifikation
  Svensk ordbok
 2. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 3. historiebruk

  historiebruk, benämning på användande av historia i vid bemärkelse.
 4. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.
 5. revisionism

  revisionism, ursprungligen den ståndpunkt som Eduard Bernstein utvecklade i revisionismstriden.
 6. gluon

  gluon, inom atomfysiken en masslös och elektriskt neutral fältpartikel (boson) med spin 1.
 7. antimateria

  antimateria är uppbyggd på motsvarande sätt som alla fysiska kroppar i vår observerbara omgivning, med den skillnaden att den består av antiatomer och antipartiklar i stället för atomer och elementarpartiklar.
 8. verifikation

  verifikation, skriftlig handling eller bilaga som bestyrker något, t.ex. en faktura eller ett kvitto.
 9. interferens

  interferens, fenomen som uppträder vid samverkan mellan två eller flera vågrörelser.

 10. ättesamhälle

  ättesamhälle, samhälle uppbyggt av ätter och släktskapsband.