1. verka

  ver`ka verb ~de ~t ORDLED: verk-ar SUBST.: verkande (till 1,2 och 4), verkning (till 2 och 4); verkan (till 2)
  Svensk ordbok
 2. verkansspektrum

  verkansspektrum, funktion av ljusets våglängd, se aktionsspektrum.
 3. verkan

  ver`kan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas verkningar ORDLED: verk-an
  Svensk ordbok
 4. fotoelastisk verkan

  fotoelastisk verkan, ändring av optiska egenskaper hos vissa transparenta material, orsakad av mekanisk belastning.
 5. normativ verkan

  normativ verkan, term inom arbetsrätten som anger att regler i kollektivavtal kan bestämma innehållet i enskilda anställningsavtal.
 6. specifik dynamisk verkan

  specifik dynamisk verkan, den ökning av energiomsättningen i kroppen som uppstår i samband med intag av föda.
 7. verk

  verk, sammanfattande benämning för sådana prestationer som åtnjuter upphovsrätt.
 8. verk-

  verk-, förled till några längdenheter i 1665 års enhetssystem.
 9. virtuell verklighet

  virtuell verklighet är en skenbar ”värld” som skapas av datorer och som människor kan ”gå in i” med hjälp av avancerad teknisk utrustning.

 10. affärsdrivande verk

  affärsdrivande verk, detsamma som statliga affärsverk.