1. verkan

  ver`kan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas verkningar ORDLED: verk-an
  Svensk ordbok
 2. fotoelastisk verkan

  fotoelastisk verkan, ändring av optiska egenskaper hos vissa transparenta material, orsakad av mekanisk belastning.
 3. normativ verkan

  normativ verkan, term inom arbetsrätten som anger att regler i kollektivavtal kan bestämma innehållet i enskilda anställningsavtal.
 4. verkansspektrum

  verkansspektrum, funktion av ljusets våglängd, se aktionsspektrum.
 5. specifik dynamisk verkan

  specifik dynamisk verkan, den ökning av energiomsättningen i kroppen som uppstår i samband med intag av föda.
 6. desinfektion

  desinfektion, oskadliggörande eller bortskaffande av sjukdomsframkallande mikroorganismer i sådan utsträckning att de behandlade föremålen inte sprider smitta.
 7. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.
 8. Hendrik Petrus Berlage

  Berlage, Hendrik Petrus, 1856–1934, nederländsk arkitekt.
 9. kat

  kat,, kath, chat, qat, cafta, Catha edulis, art i familjen benvedsväxter.

 10. lavering

  lavering (av franska laver ’lavera’, egentligen ’tvätta’, ’skölja’, av latin lavo ’tvätta’, ’skölja’), lavyr, målning med en enda färgton i tusch, akvarell, sepia, bister, bläck etc., ofta med olika grader av utspädning, så att ett spel av valörer uppnås.