1. verkan

  ver`kan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas verkningar ORDLED: verk-an
  Svensk ordbok
 2. fotoelastisk verkan

  fotoelastisk verkan, ändring av optiska egenskaper hos vissa transparenta material, orsakad av mekanisk belastning.
 3. normativ verkan

  normativ verkan, term inom arbetsrätten som anger att regler i kollektivavtal kan bestämma innehållet i enskilda anställningsavtal.
 4. verkansspektrum

  verkansspektrum, funktion av ljusets våglängd, se aktionsspektrum.
 5. specifik dynamisk verkan

  specifik dynamisk verkan, den ökning av energiomsättningen i kroppen som uppstår i samband med intag av föda.
 6. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 7. metonymi

  metonymi, stilistisk figur där ett uttryck ersätts av ett annat, som står i viss relation till det gängse.
 8. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 9. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.
 10. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.