1. verklighet

  ver`klighet subst. ~en ~er ORDLED: verk-lig-het-en
  Svensk ordbok
 2. virtuell verklighet

  virtuell verklighet är en skenbar ”värld” som skapas av datorer och som människor kan ”gå in i” med hjälp av avancerad teknisk utrustning.

 3. verklighetsbetonad

  ver`klighetsbetonad adj. verklighetsbetonat ORDLED: verk-lig-hets--be-ton-ad
  Svensk ordbok
 4. verklighetsbakgrund

  ver`klighetsbakgrund subst. ~en ~er ORDLED: verk-lig-hets--bak-grund-en
  Svensk ordbok
 5. verklighetsnära

  ver`klighetsnära adj., ingen böjning ORDLED: verk-lig-hets--nära
  Svensk ordbok
 6. verklighetstrogen

  ver`klighetstrogen adj. verklighetstroget verklighetstrogna ORDLED: verk-lig-hets--trogen
  Svensk ordbok
 7. verklighetsflykt

  ver`klighetsflykt subst. ~en ORDLED: verk-lig-hets--flykt-en
  Svensk ordbok
 8. verklighetsfrämmande

  ver`klighetsfrämmande adj., ingen böjning ORDLED: verk-lig-hets--främm-ande
  Svensk ordbok
 9. Gäst hos verkligheten

  Gäst hos verkligheten, självbiografisk roman av Pär Lagerkvist, utgiven 1925.

 10. verk

  verk, sammanfattande benämning för sådana prestationer som åtnjuter upphovsrätt.