1. verksam

  ver`ksam adj. ~t ~ma ORDLED: verk-samm-are
  Svensk ordbok
 2. verksamhetschef

  verksamhetschef, befattningshavare med samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsverksamhet inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård.
 3. verksamhetsberättelse

  verksamhetsberättelse, styrelsens skriftliga redogörelse för en förenings eller annan organisations verksamhet under en viss period.
 4. verksamhetsavfall

  verksamhetsavfall, avfall från arbetsplatser, t.ex. kontor, butiker, skolor och restauranger, dock inte industrier.
 5. verksamhet

  ver`ksamhet subst. ~en ~er ORDLED: verk-sam-het-en
  Svensk ordbok
 6. verksamhetsår

  ver`ksamhetsår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: verk-sam-hets--år-et
  Svensk ordbok
 7. verksamhetsområde

  ver`ksamhetsområde subst. ~t ~n ORDLED: verk-sam-hets--om-råd-et
  Svensk ordbok
 8. verksamhetsberättelse

  ver`ksamhetsberättelse subst. ~n ~r ORDLED: verk-sam-hets--be-rätt-els-en
  Svensk ordbok
 9. verksamhetsfält

  ver`ksamhetsfält subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: verk-sam-hets--fält-et
  Svensk ordbok
 10. verksamhetsbehov

  ver`ksamhetsbehov subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: verk-sam-hets--be-hov-et
  Svensk ordbok