1. verksamhet

  ver`ksamhet subst. ~en ~er ORDLED: verk-sam-het-en
  Svensk ordbok
 2. oamerikansk verksamhet

  oamerikansk verksamhet, benämning på förbjuden underminerande politisk verksamhet i USA.
 3. kärnteknisk verksamhet

  kärnteknisk verksamhet, term som främst används i lagtext om verksamhet som innebär att man uppför, innehar eller driver en kärnteknisk anläggning, eller annars tar viss befattning med kärnämne eller kärnavfall.
 4. facklig verksamhet

  facklig verksamhet, i vidsträckt mening allt som arbetstagarorganisationer sysslar med inklusive interna föreningsangelägenheter.
 5. miljöfarlig verksamhet

  miljöfarlig verksamhet, verksamhet som kan medföra störning för omgivningen genom förorening, buller, skakning, ljus, joniserande eller icke joniserande strålning och dylikt.
 6. verksamhetsberättelse

  verksamhetsberättelse, styrelsens skriftliga redogörelse för en förenings eller annan organisations verksamhet under en viss period.
 7. verksamhetschef

  verksamhetschef, befattningshavare med samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsverksamhet inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård.
 8. verksamhetsavfall

  verksamhetsavfall, avfall från arbetsplatser, t.ex. kontor, butiker, skolor och restauranger, dock inte industrier.
 9. Medaljen för humanitär verksamhet

  Medaljen för humanitär verksamhet, finska Mitali inhimillisestä auliudesta, finländsk medalj instiftad av president Mannerheim 1945 för att belöna såväl finländska som utländska medborgare för framgångsrik verksamhet i människokärlekens tjänst.
 10. Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet

  Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, SFRV , samlad ledning för det frivilliga arbetet inom Svenska kyrkan, bildad 1984.