1. verkställa

  ver`kställa verb verkställde verkställt, pres. verkställer ORDLED: verk--ställ-er SUBST.: verkställande, verkställning; verkställighet
  Svensk ordbok
 2. verkställande direktör

  verkställande direktör, VD, person som handhar den s.k. löpande förvaltningen i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.
 3. verkställande utskott

  verkställande utskott, VU, arbetsutskott, mindre del av en styrelse eller kommitté med uppgift att förbereda och fullfölja fattade beslut samt med delegerad beslutanderätt i vissa ofta löpande ärenden.
 4. verkställande

  ver`kställande adj., ingen böjning ORDLED: verk--ställ-ande
  Svensk ordbok
 5. exekutiv

  exekutiv, verkställande; som har karaktär av eller sammanhänger med exekution.
 6. exekution

  exekution,, avrättning, särskilt genom skjutning.
 7. reduktionskollegium

  reduktionskollegium, centralt ämbetsverk 1655–87 med uppgift att verkställa 1655 års reduktionsbeslut.
 8. VD

  VD, förkortning för verkställande direktör.
 9. VU

  VU, förkortning för verkställande utskott.
 10. exekutiv

  exekutiv, myndighet eller annat organ som har verkställande makt, t.ex. ett lands regering.