1. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 2. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 3. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 4. vetemjöl

  vetemjöl, mjöl av vete där grodd och skaldelar är frånsiktade, s.k. kärnmjöl eller siktat mjöl.
 5. veterandagen

  veterandagen, högtidsdag och sedan 2018 allmän flaggdag för att celebrera svenska veteraner som deltagit i militära operationer och för att hedra minnet av de som stupat och omkommit i utlandstjänst.

 6. vette

  vette, konstgjord fågel som används vid sjöfågelsjakt, framför allt vid sträckskytte under hösten längs kusten.
 7. vetenskapshistoria

  vetenskapshistoria, historisk disciplin som studerar vetenskapens, särskilt naturvetenskapens, utveckling.
 8. vetenskapligt namn

  vetenskapligt namn, det officiella namnet på en art eller organismgrupp.
 9. vetenskap och beprövad erfarenhet

  vetenskap och beprövad erfarenhet, term som är officiellt giltig inom hälso- och sjukvården och som används även inom andra samhällssektorer.

 10. Vetenskapsakademien

  Vetenskapsakademien, egentligen Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, Stockholm, akademi grundad 1739.