1. vetskap

  ve`tskap subst. ~en ORDLED: vet-skap-en
  Svensk ordbok
 2. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 3. Hermann Göring

  Göring, Hermann, född 12 januari 1893, död 15 oktober 1946, tysk militär och politiker (nazist).

 4. Thérèse Raquin

  Thérèse Raquin, roman av den franske författaren Émile Zola, utgiven 1867.

 5. placeboeffekt

  placeboeffekt, gynnsam medicinsk behandlingseffekt som uppstår trots att behandlingen utförs med placebo, dvs. med en läkemedelsberedning som saknar aktiv substans eller med en annan behandlingsmetod som är utformad för att likna en aktiv sådan men som förändrats för att vara verkningslös.
 6. koppleri

  koppleri, sexualbrott som innebär att någon uppsåtligen främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

 7. beteende

  beteende, i psykologin en term med delvis annan innebörd än i vardagsspråket.
 8. japansk mat

  japansk mat. Det japanska köket har gamla traditioner som trots det högteknologiska samhällets framfart biter sig fast i folksjälen.

 9. Othello

  Othello, den moriske titelgestalten i Shakespeares tragedi (ca 1604).
 10. Sabra–Shatila-massakern

  Sabra–Shatila-massakern, morden på hundratals palestinier i flyktinglägren Sabra och Shatila i södra Beirut 16–17 september 1982.