1. vev

  vev, mekanisk anordning för att vrida runt en axel.
 2. vevmekanism

  vevmekanism, mekanisk anordning där en vev (vevarm och vevtapp) via en vevstake omvandlar rotations- eller vridningsrörelse till rätlinjig rörelse eller omvänt.
 3. vevlira

  vevlira, lira, hjulgiga, stränginstrument med 1–2 melodisträngar och 2–4 bordunsträngar som fås att vibrera medelst ett vevdrivet hartsat trähjul som fungerar som stråke.
 4. vev

  vev subst. ~en ~ar ORDLED: vev-en
  Svensk ordbok
 5. vevaxel

  vevaxel, kombinerad axel och vev (vevarm med vevtapp).
 6. Vever & Cie

  Vever & Cie, fransk juvelerarfirma, grundad 1821 i Metz, verksam i Paris 1871–1982.
 7. vevpositiv

  vevpositiv är ett annat namn på det mekaniska musikinstrumentet positiv.
 8. vevling

  vevling, klent tågvirke som fästs horisontellt mellan vanten med dubbla halvslag eller splitsar och används som stegpinnar vid äntring och arbete i riggen.
 9. vevslup

  vevslup, båt som på långsidorna hade skovelhjul som drevs för hand.
 10. Vevelstad

  Vevelstad, kommun i Nordland fylke, norra Norge.