1. via

  via, i det romerska riket ursprungligen benämning på de huvudvägar som utgick från staden Rom, senare för den främsta kategorin av vägar i imperiet; det fanns ytterligare fyra (se Itinerarium Antonini).
 2. via

  via [vi`a äv. vi´a] prep.
  Svensk ordbok
 3. Via Appia

  Via Appia, den första av de romerska huvudvägar som byggdes i klassen via, påbörjad 312 f.Kr. av censorn Claudius (Appius Claudius Caecus).
 4. via dolorosa

  via dolorosa, Jesu lidandes väg, den väg som han bar sitt kors till Golgota och de gator i nuvarande Jerusalem som anses motsvara denna väg.
 5. via negativa

  via negativa, metod inom skolastisk teologi och medeltida mystik, varvid Guds väsen uttrycks enbart i form av negationer.
 6. Via Campesina

  Via Campesina (spanska via campesina ’bondens väg’), internationell paraplyorganisation för små och medelstora jordbrukare, lantarbetare, jordlösa samt ursprungsbefolkning, kvinnor och ungdomar på landsbygden.
 7. viaticum

  viaticum, nattvarden då den ges till döende.
 8. viadukt

  viadukt, ursprungligen romarnas benämning på en lång vägbro understödd av en serie av valv på (höga) pelare.
 9. viabilitet

  viabilitet, obstetrisk term som avser ett fosters livsduglighet utanför livmodern.
 10. vialer

  vialer, Lathyrus , släkte ärtväxter med ca 150 arter ett- till fleråriga örter i norra tempererade regionen, på Östafrikas tropiska berg och i tempererade delar av Sydamerika.