1. viadukt

  viadukt kallar man ofta en bro på land.
 2. via

  via, i det romerska riket ursprungligen benämning på de huvudvägar som utgick från staden Rom, senare för den främsta kategorin av vägar i imperiet; det fanns ytterligare fyra (se Itinerarium Antonini).
 3. viabilitet

  viabilitet, obstetrisk term som avser ett fosters livsduglighet utanför livmodern.
 4. Via Appia

  Via Appia, den första av de romerska huvudvägar som byggdes i klassen via, påbörjad 312 f.Kr. av censorn Claudius (Appius Claudius Caecus).
 5. via dolorosa

  via dolorosa, Jesu lidandes väg, den väg som han bar sitt kors till Golgota och de gator i nuvarande Jerusalem som anses motsvara denna väg.
 6. Viagra

  Viagra ®, handelsnamn på sildenafil, ett läkemedel mot erektil dysfunktion.
 7. Viasat Broadcasting

  Viasat Broadcasting, bolag för distribution av TV-kanaler i Skandinavien och Baltikum, startat 1991 av investmentbolaget Kinnevik som en plattform för bland annat satellit-TV-kanalerna TV 3 och TV 1000 (i dag Viasat Film).

 8. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 9. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 10. vialer

  vialer, Lathyrus , släkte ärtväxter med ca 150 arter ett- till fleråriga örter i norra tempererade regionen, på Östafrikas tropiska berg och i tempererade delar av Sydamerika.