1. viadukt

  viadukt kallar man ofta en bro på land.
 2. bro

  bro är ett byggnadsverk som leder över ett hinder, till exempel över en väg eller ett vattendrag.
 3. översvämning

  översvämning, högvatten som utbreder sig över land.
 4. valv

  valv, naturlig eller byggd övertäckning som bildar en kupig yta över t.ex. ett rum och som genom tryckspänningen upptar yttre belastningar.
 5. Luxemburg

  Luxemburg, franska Luxembourg, luxemburgiska Lëtzebuerg (lokal dialekt), huvudstad i Luxemburg.

 6. tunnelbana

  tunnelbana, lokalbana för persontrafik i större städer, företrädesvis byggd i tunnel men kan även gå i markplanet eller på viadukter.
 7. viadukt

  viaduk´t subst. ~en ~er ORDLED: via-dukt-en
  Svensk ordbok
 8. Västerbron

  Västerbron, vägtrafikbro i Stockholm med norra brofästet på Kungsholmen, det södra på Långholmen.
 9. Årstabroarna

  Årstabroarna, Stockholm, två parallella järnvägsbroar som sammanbinder Södermalm med Årsta.
 10. Alfred Grenander

  Grenander, Alfred, 1863–1931, arkitekt, professor vid Berlins konstindustriskola från 1901.