1. vibrera

  vibre´ra verb ~de ~t ORDLED: vibr-er-ar SUBST.: vibrerande, vibrering; vibration
  Svensk ordbok
 2. ljudvåg

  ljudvåg är en tryckvåg i luften som örat känner av och uppfattar som ett ljud.
 3. resonans

  resonans är när något svänger eller vibrerar i takt med något annat.
 4. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 5. högtalare

  högtalare, elektroakustisk anordning som omvandlar en elektrisk signal till ljud.
 6. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 7. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.

 8. infraljud

  infraljud, ljud med frekvenser under 20 Hz, motsvarande våglängder från 17 m och uppåt, som inte uppfattas med normal hörsel.

 9. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 10. hörsel

  hörsel är det sinne som gör att människor och djur kan uppfatta ljud.