1. Vidkun Quisling

  Quisling, Vidkun, född 18 juli 1887, död 24 oktober 1945, norsk officer och politiker, regeringschef 1942–45 under den tyska ockupationen.
 2. Vidar

  Vidar, i fornnordisk religion Odens son.

 3. viden

  viden, Salix, släkte videväxter med ca 300 arter lövfällande träd (uppemot 30 m höga), buskar och låga, ibland krypande ris, mest i norra halvklotets kalla och tempererade regioner.
 4. vide

  vide, arter i släktet Salix i familjen videväxter, se Salix.
 5. vidskepelse

  vidskepelse, övertro, skrock.
 6. turordning vid uppsägning

  turordning vid uppsägning, ordning som enligt lagen om anställningsskydd ska iakttas av arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist då ett val mellan anställda måste ske.
 7. video

  video, förled med betydelsen syn-, bild-; vanlig benämning på teknik för upp- och inspelning av rörlig bild.

 8. videokamera

  videokamera, TV-kamera, apparat som omvandlar en bild till en videosignal, analog eller digital.
 9. vidi

  vidi, jag har sett (i pluralis vidimus ’vi har sett’).
 10. videväxter

  videväxter, Salicaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 350 arter träd och buskar i framför allt norra tempererade regionen; några arter finns i tropiska trakter och på södra halvklotet.