1. Vidkun Quisling

  Quisling, Vidkun, född 18 juli 1887, död 24 oktober 1945, norsk officer och politiker, regeringschef 1942–45 under den tyska ockupationen.
 2. Vidarkliniken

  Vidarkliniken, tidigare antroposofiskt sjukhus i Järna, Södertälje kommun.

 3. viden

  viden, Salix, släkte videväxter med ca 300 arter lövfällande träd (uppemot 30 m höga), buskar och låga, ibland krypande ris, mest i norra halvklotets kalla och tempererade regioner.
 4. vidskepelse

  vidskepelse, övertro, skrock.
 5. turordning vid uppsägning

  turordning vid uppsägning, ordning som enligt lagen om anställningsskydd ska iakttas av arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist då ett val mellan anställda måste ske.
 6. normalaccelerationen vid fritt fall

  normalaccelerationen vid fritt fall, g n, har ett internationellt fastställt värde, g n = 9,806 65 m/s 2.
 7. vide

  vide, arter i släktet Salix i familjen videväxter, se Salix.
 8. Magnesia vid Sipylos

  Magnesia vid Sipylos, forntida stad i Turkiet, se Manisa.
 9. video

  video, förled med betydelsen syn-, bild-; vanlig benämning på teknik för upp- och inspelning av rörlig bild.

 10. vidimera

  vidimera, att bestyrka en uppgift eller en handlings, t.ex. en kopias, riktighet; att bevittna (en handling).