1. dilatator

  dilatator, läkemedel vars verkan innebär en vidgning av blodkärl eller luftrör.
 2. huvudklang

  huvudklang, resonans i huvudet vid sång som kan framkallas och förnimmas av sångare genom vidgning av svalgets övre del och sänkning av gomseglet.
 3. retentionscysta

  retentionscysta, lokal vidgning av ett epitelklätt rum, i regel en körtelutförsgång, på grund av avflödeshinder, t.ex. slemfyllda cystor i spottkörtlars utförsgångar ( ranula).
 4. hiatusinsufficiens

  hiatusinsufficiens, svaghet eller vidgning av den öppning i mellangärdet där matstrupen passerar.
 5. pyloroplastik

  pyloroplastik, kirurgisk vidgning av den nedre magmunnen då den är förträngd på grund av sjukliga förändringar, t.ex. till följd av magsår.
 6. cystadenom

  cystadenom, en tumör som utgår från körtelvävnad och medför cystisk vidgning av de i tumören ingående körtlarna eller körtelgångarna.
 7. sondering

  sondering, inom medicinen undersökning eller vidgning med användning av sond; se sond.
 8. inflammation

  inflammation, i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.
 9. stellatumblockad

  stellatumblockad, blockad av ganglion stellatum genom injektion av lokalbedövningsmedel via punktion ovanför nyckelbenet.
 10. skrapning

  skrapning, abrasio , kyrettage, ett av gynekologins vanligaste ingrepp, som görs vid vaginala blödningsrubbningar.