1. vilseledande till tvångsäktenskapsresa

  vilseledande till tvångsäktenskapsresa, brott då en person luras att resa utomlands för att tvingas gifta sig. 

 2. vilseleda

  vil`seleda verb vilseledde vilselett, pres. vilseleder ORDLED: vil-se--led-er SUBST.: vilseledande, vilseledning
  Svensk ordbok
 3. vilseledande marknadsföring

  vilseledande marknadsföring, detsamma som otillbörlig marknadsföring.
 4. vilseledande

  vil`seledande adj., ingen böjning ORDLED: vil-se--led-ande
  Svensk ordbok
 5. sofism

  sofism, vilseledande, logiskt ohållbart argument; spetsfundighet och ordvrängeri.
 6. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 7. jinner

  jinner, turk. cin, demoner i islamisk tradition.
 8. desinformation

  desinformation, spridning av (särskilt avsiktligt) felaktig information.
 9. fejkade nyheter

  fejkade nyheter, fejknyheter, falska nyheter, engelska fake news, fabricerad information som liknar vanliga nyheter till innehåll och form men som skapats i vilseledande syfte. 

 10. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).