1. vilseleda

  vil`seleda verb vilseledde vilselett, pres. vilseleder ORDLED: vil-se--led-er SUBST.: vilseledande, vilseledning
  Svensk ordbok
 2. vilseledande marknadsföring

  vilseledande marknadsföring, detsamma som otillbörlig marknadsföring.
 3. vilseledande

  vil`seledande adj., ingen böjning ORDLED: vil-se--led-ande
  Svensk ordbok
 4. terminologimissbruk

  terminologimissbruk, användning av ord och uttryck i annan betydelse än den korrekta i syfte att vilseleda.
 5. svarta pengar

  svarta pengar, pengar under bordet, i allmänt språkbruk belopp som inte redovisas öppet vid en affärsuppgörelse, ofta i avsikt att vilseleda skattemyndigheterna.
 6. otillbörlig marknadsföring

  otillbörlig marknadsföring, vilseledande marknadsföring, brott som strider mot god affärssed eller är otillbörlig på annat sätt.
 7. sofism

  sofism, vilseledande, logiskt ohållbart argument; spetsfundighet och ordvrängeri.
 8. trollstav

  trollstav, symbol för magisk kraft, Arons stav omtalas redan i Bibeln (Andra Moseboken 7:8–12).
 9. skenmål

  skenmål, skenanläggning , anläggning som utförs för att vilseleda motståndaren om ett förbands, en anläggnings etc. läge, gruppering, storlek m.m.
 10. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.