1. vindruta

  vin`druta subst. ~n vindrutor ORDLED: vind--rut-an
  Svensk ordbok
 2. defroster

  defroster, anordning för att befria ytor från isbeläggning.
 3. laminerat glas

  laminerat glas, typ av säkerhetsglas bestående av två eller flera glasskivor (i regel av floatglas) förenade med mellanliggande elastiska plastskikt.
 4. säkerhetsglas

  säkerhetsglas, sammanfattande benämning på härdat, armerat eller laminerat glas med sådana egenskaper att det ger extra skydd, t.ex. mot personskador eller inbrott.
 5. luftmotstånd

  luftmotstånd, kraft riktad mot färdriktningen för exempelvis ett fordon.
 6. imruta

  im`ruta subst. ~n imrutor ORDLED: im--rut-an
  Svensk ordbok
 7. vindrutespolare

  vin`drutespolare subst. ~n äv. vindrutespolarn, plur. ~, best. plur. vindrutespolarna ORDLED: vind-rute--spol-ar-en
  Svensk ordbok
 8. grådaskig

  grå`daskig adj. ~t ORDLED: grå--dask-ig
  Svensk ordbok
 9. stenskott

  ste`nskott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sten--skott-et
  Svensk ordbok
 10. vindrutetorkare

  vin`drutetorkare subst. ~n äv. vindrutetorkarn, plur. ~, best. plur. vindrutetorkarna ORDLED: vind-rute--tork-ar-en
  Svensk ordbok