1. Herakles

    Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
  2. Zefyros

    Zefyros (grekiska Zephyros), de antika grekernas namn på västanvinden, son till titanen Astraios och gudinnan Eos.
  3. kerynitiska hinden

    kerynitiska hinden , i grekisk myt en åt Artemis helgad, vindsnabb, kopparhovad och guldhornad hind, som levde på berget Keryneia i Arkadien.