1. vira

  vira, kortspel som tillkom på 1810-talet och anses ha anknytning till Wira bruk.
 2. viral

  viral, term som avser snabb (”virusliknande”) spridning av något fenomen mellan individer eller i sociala nätverk.

 3. vira

  vira, finmaskig duk för filtrering och avvattning, ofta som ändlös filterduk för avvattning av fiberuppslamning, t.ex. i en pappersmaskins första del.
 4. virashaiva

  virashaiva , vīraśaiva, hinduisk riktning med utbredning främst i den indiska delstaten Karnataka, annan benämning på lingayat.
 5. vira

  3vi`ra subst. ~n viror ORDLED: vir-an
  Svensk ordbok
 6. vira

  2vi`ra subst. ~n ORDLED: vir-an
  Svensk ordbok
 7. vira

  1vi`ra verb ~de ~t ORDLED: vir-ar SUBST.: virande, virning
  Svensk ordbok
 8. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.

 9. virak

  virak, en sorts harts, detsamma som olibanum.
 10. Viranşehir

  Viranşehir, stad i sydöstra Turkiet; för belägenhet se landskarta Turkiet.