1. vis

  2vis subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vis-et
  Svensk ordbok
 2. vis

  1vis adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. -vis

  -vis adverbiell slutled
  Svensk ordbok
 4. Vis och Ramin

  Vis och Ramin , kärlekspar i klassisk persisk diktning, känt från ett romantiskt versepos av Fakhr od-Din Asad Gorgani ca 1054.
 5. vis medicatrix naturae

  vis medicatrix naturae, naturens läkande kraft; uttryck som använts av läkare vid fall av självläkande sjukdom.
 6. visa

  visa, strofisk dikt med tillhörande melodi där i regel både text och musik har en tämligen okonstlad karaktär; länge dominerande var folkvisans olika kategorier.
 7. vise

  vise, den enda äggproducerande honan (drottningen) i samhällen av honungsbin och gaddlösa bin.
 8. vises sten

  vises sten, se de vises sten och alkemi.
 9. Vishetens bok

  Vishetens bok, gammaltestamentlig apokryf, se Salomos vishet.
 10. vise män

  vise män, stjärntydare i Matteusevangeliet 2:1–12, se heliga tre konungar.