1. visa

  visa, strofisk dikt med tillhörande melodi där i regel både text och musik har en tämligen okonstlad karaktär; länge dominerande var folkvisans olika kategorier.
 2. visa

  1vi`sa subst. ~n visor ORDLED: vis-an
  Svensk ordbok
 3. visa

  2vi`sa verb ~de ~t ORDLED: vis-ar SUBST.: visande, visning
  Svensk ordbok
 4. historisk visa

  historisk visa, dels en synonym för den balladliknande historisk-politiska visan från Sveriges senmedeltid och renässans, dels en allmän benämning på en visa som behandlar händelser i det förflutna, varvid även t.ex. brudrovsvisorna, ”Sinclairvisan” och åtskilliga skillingtrycksvisor kan inbegripas.
 5. politisk visa

  politisk visa, inom visforskningen vanligen detsamma som historisk-politisk visa; i vidare bemärkelse varje visa med ett tydligt politiskt innehåll.
 6. naturmytisk visa

  naturmytisk visa, genre inom den medeltida balladdiktningen.
 7. Elisifs visa

  Elisifs visa, egentligen Elisif Nunna i Risberga kloster , en balladpastisch, som i sista strofen uppges vara skriven av Nicolaus Hermanni (Nils Hermansson), publicerad 1732 av J.G. Hallman.
 8. Visa International Service Association

  Visa International Service Association, VISA, San Francisco, USA, internationell medlemsorganisation för betalningsförmedling med banker och finansiella institutioner över hela världen.
 9. visardiagram

  visardiagram, grafisk presentation av en sinusformad växelstorhet (t.ex. växelström eller växelspänning).
 10. visarinstrument

  visarinstrument, mätinstrument där mätvärdet erhålls som ett utslag av en visare eller annan rörlig detalj.