1. visa

  visa, strofisk dikt med tillhörande melodi där i regel både text och musik har en tämligen okonstlad karaktär; länge dominerande var folkvisans olika kategorier.
 2. kolossen på Rhodos

  kolossen på Rhodos, benämning på en 30–35 m hög antik bronsstaty föreställande solguden Helios, ett av världens sju underverk.
 3. Sions vises protokoll

  Sions vises protokoll, antisemitisk förfalskning.
 4. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 5. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 6. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 7. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 8. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 9. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 10. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.